Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Lương Ngọc Quyến
<a href="/tin-tuc/tin-tuc-su-kien" title="Tin tức sự kiện" rel="dofollow">Tin tức sự kiện</a>

Hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" năm 2021

Nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của Áo dài Việt Nam; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ, hội viên, phụ nữ trong gìn giữ, phát huy di sảnvăn hóa Áo dài của Việt Nam; Thực ...