Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Lương Ngọc Quyến
<a href="/tin-tuc/tin-tuc-su-kien" title="Tin tức sự kiện" rel="dofollow">Tin tức sự kiện</a>

Tuyên truyền và phổ biến tài liệu, các bài giảng để học sinh tham khảo luyện tập nhằm nâng cao sức khoẻ và phòng chống dịch covid-19 cho học sinh lớp 1

Thực hiện công văn số 5600/BGDT- GDTC ngày 06/12/2021 của Bộ giáo dục về việc tuyên truyền và phổ biến tài liệu, các bài giảng để học sinh tham khảo luyện tập nhằm nâng cao sức khoẻ và phòng chống dịch covid-19 cho học sinh lớp 1; Thực hiện công văn ...